כנסים והרצאות

חבר קבוע ב- ISREV, הסמינר הדו-שנתי הבינלאומי לחינוך דתי

2010 הרצאה בכנס אקדמי על הציונות הדתית במערכת החינוך, כנס משותף למחלקות שונות באוניברסיטת בר אילן

2007 ניהול קבוצת דיון באוניברסיטת תל אביב ביתה"ס לחינוך, כנס מגמות מינהל החינוך

2006 הרצאה בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית

2004 הרצאה בכנס הארצי של האיגוד האקדמאי לתולדות החינוך

2003 הרצאה בכנס ארצי של כלל המורים והמנהלים בירושלים

2000 השתתפות והרצאה בכנס בינלאומי על החינוך הדתי בישראל

1998 השתתפות והרצאה בכנס בינלאומי על החינוך הדתי באנגליה

1996 השתתפות והרצאה בכנס בינלאומי על חינוך דתי בלוס אנג'לס

1994 הגשת נייר עמדה בכנס בינלאומי על חינוך דתי בגרמניה

1992 השתתפות והרצאה בכנס בינלאומי על חינוך דתי בקנדה

1990 השתתפות והרצאה בכנס אקדמי בנושאי החינוך הדתי בדנמרק

1988 השתתפות בכנס אקדמי בינלאומי ברוטרדם [הולנד] על בית הספר האפקטיבי, כולל הגשת נייר עמדה על התנועות לקידום לימודי של אוכלוסיות חלשות בישראל

1980 חבר משלחת ישראל לארה"ב [באוניברסיטת וושינגטון] לכנס בינלאומי שעסק בשאלת חינוכם של תלמידים טעוני טיפוח. השתתפות בפאנל של מומחים