הנהלות ציבוריות

- חבר המועצה לחינוך ממלכתי דתי [מינוי הממשלה]

- יו"ר עמותה לקידום אמנות יהודית בקרב עולי חבר העמים ותלמידי בתי הספר

- חבר הנהלת בית חינוך עוורים. [מינוי שר העבודה והרווחה]

- חבר הנהלת האגודה לקידום החינוך

- חבר מועצת העובדים הסוציאליים [מינוי שר הרווחה]

- חבר הנהלת מדרשת אמונה

- חבר הנהלת המכון לטפוח ההגות בחינוך היהודי

- חבר הנהלת בי"ס "מעלה" לתקשורת

- יו"ר וועדת מילגות לעידוד כתיבת עבודות בנושאי ההגות בחינוך היהודי