קורות חיים

2000 - היום מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן
מרצה בכיר במכללת אשקלון
מרצה במכללת בית-וגן

2000 - 1989 ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות
מרצה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

1989 - 1980 סגן ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות
מרצה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

1980 - 1977 מפקח ארצי על מרכזי חינוך ממ"ד
מרצה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

1977 - 1975 ראש המחלקה לתרבות תורנית בגולה של הסוכנות היהודית באנגליה
מרצה בסמינרים לחינוך יהודי במדינות שונות ברחבי אירופה

1975 - 1973 מנהל בית הספר לעובדי הוראה בכירים של משרד החינוך והתרבות בירושלים
מרצה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

1973 - 1969 מפקח ארצי על בתי ספר ערב במשרד החינוך והתרבות
חבר צוות ההוראה בבית הספר לעובדי הוראה בכירים
מרצה למקצועות הפדגוגיה לרמ"ים ומורים לחינוך על יסודי בישיבות תיכוניות

1969 - 1967 מורה במכללה לעובדי הוראה בגבעת וושינגטון

1967 - 1964 מנהל בית ספר על יסודי בדרום הארץ

1964 - 1963 מנהל היחידה לתרבות וספורט בעירית באר שבע

1963 - 1959 מנהל בתי ספר יסודיים בדרום הארץ