פרופיל אקדמי וחינוכי

מתתיהו דגן למד חינוך, ספרות עברית ומדעי המדינה וסוציולוגיה לתאר ראשון, חינוך ויהדות זמננו לתאר שני ומינהל חינוכי לתאר שלישי.
בתחום החינוכי:

מילא תפקידי הוראה בחינוך היסודי והעל יסודי ובמכללות להכשרת מורים וכן שימש בתפקידי ניהול, פיקוח, כמנהל בית הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים. כן שימש כראש המחלקה לתרבות תורנית באנגליה מטעם הסוכנות היהודית. בעשרים השנים האחרונות שימש כסגן ראש מינהל החינוך הדתי וראש מינהל החינוך הדתי. במסגרת תפקידיו שימש כחבר ויו"ר וועדות היגוי למחקרים אקדמיים שמומנו חלקית על ידי משרד החינוך.בתחום ההוראה האקדמית:
לימד באוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן משנת 1969 ומשנת 2002 גם במכללת אשקלון [משרה חלקית] את הנושאים הבאים:
 • הערכת עובדי הוראה
 • עיצוב מדיניות חינוכית של בית הספר
 • זרמים אידיאולוגים במערכת החינוך בישראל
 • סוגיות בחינוך ופוליטיקה
 • הדרכת מורים ומנהלים
 • התמודדות עם חינוכם של תלמידים טעוני טיפוח ותת משיגים
 • מבחר סוגיות במערכת החינוך בישראל
 • התמודדות מערכת החינוך עם אוכלוסיות חלשות- ניתוח משווה בין מערכות החינוך בארה"ב,אירופה וישראל
 • ניתוח אירועים במוסדות חינוך למנהלים ומפקחים
 • סוגיות בתורת החינוך וההוראה
 • מבוא לתורת החינוך וההוראה
 • תולדות החינוך